visie innermatch startpagina


 
Ieder mens heeft talent 
 
Ieder mens heeft talent. Talent is in onze visie het geheel van persoonlijkheidskenmerken die iemand geschikt maken voor bepaalde taken in een bepaalde omgeving. Wanneer die persoonlijke eigenschappen helder in beeld zijn, dus wanneer het talent bekend is, dan pas kan effectief gekozen worden voor een specifieke branche, organisatie en baan. Daarom bent u als individu voor ons de kern van de zaak.
 
Mensbeeld: de kaart van talent 
Onze kerncompetentie is het glashelder in kaart brengen van persoonlijkheid in termen van talent en karakter. InnerMatch werkt daarbij vanuit een uniek integraal mensbeeld, een complete en geïntegreerde visie op hoe een mens in elkaar steekt. Hiermee worden samen met u, systematisch alle lagen van uw persoonlijkheid in beeld gebracht. Bij het vinden van het eigen spoor gaat het ons om authenticiteit. Daarbij hoort respectvol, gelijkwaardig omgaan met mensen. Want alleen een door uzelf opgebouwd, begrepen en geaccepteerd persoonlijkheidsbeeld heeft de positieve effecten die we nastreven. U bent van het begin af aan zelf verantwoordelijk voor het onderzoeksproces. Immers, het doel is toch dat u weer kapitein op eigen schip bent en uw eigen koers gaat varen.
 
Competenties en gedrag
Kennis, houding en vaardigheden zijn competenties die op gedragsniveau zichtbaar zijn. Hoewel competenties belangrijk zijn, is dit slechts het topje van de ijsberg. InnerMatch brengt de hele ijsberg in kaart, dus ook wat onder water zit. En dat deel is 90% van het geheel. Persoonlijke eigenschappen zijn het fundament van competenties. Wij maken dit onderscheid omdat blijkt dat persoonlijkheidskenmerken veel wezenlijker zijn bij de bepaling van geschiktheid, dan de competenties die iemand door opleiding en ervaring heeft verworven.
   
introductie
visie
missie
 
 
“In deze wereld kan maar één ding ongezien geheel verbleken;
’t is de bloem die heimelijk bloeit in het hart van de mensen.”
Ono No Komachi
   
Privacyverklaring
 
website: simplex interactive | fotografie: anneliese wolf